OGRANICZENIA W RUCHU 12T – KWIECIEŃ 2019

OGRANICZENIA W RUCHU 12T – KWIECIEŃ 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz.1040) w dniach: 20 kwietnia...