Szanowni Państwo
,

06.03.2022 

APEL Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do firm transportowych i przewoźników o pomoc w transporcie uchodźców z Ukrainy

Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich firm transportowych i przewoźników !!

Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy, z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski.

Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Na stronie LINK :

https://www.gov.pl/web/kgpsp/apel-do-firm-trans…

znajduje sie procedura zaangażowania firm transportowych oraz dane do punktów

kontaktowych na terenie poszczególnych województw.

Procedura zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski

Z uwagi na rosnące potrzeby transportowe ustala się następujący sposób postępowania w zakresie zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia transportu uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Państwową Straż Pożarną.

Ogłasza się nabór firm transportowych i przewoźników do przewozu uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych znajdujących się na terenie Polski do miejsc pobytu wskazanych przez koordynatorów Państwowej Straży Pożarnej.

Autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób.

Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewnia firma transportowa/przewoźnik.

Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik.

Ustala się następującą stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób:

do 100 km 800 zł netto

powyżej 100 km według stawek rynkowych

Uruchamia się telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników.

Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych tych komend.

Wykaz numerów telefonów znajduje sie :

LINK : 

https://www.gov.pl/web/kgpsp/apel-do-firm-trans…

Telefoniczne punkty kontaktowe czynne będą w godzinach od 8.00 do 20.00 począwszy od dnia 6 marca 2022 roku i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców.

Po dokonanej analizie zgłoszeń w oparciu o bieżące potrzeby będą wybierane firmy transportowe i przewoźnicy, którym zostanie zlecony transport.

Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia.

Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP.

Również w linku w/w znajdują sie materiały informacyjne:

– Punkty kontaktowe na terenie województw
– Procedura dla firm transportowych
– Zlecenie dla firmy transportowej

Żródło:Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, www.gov.pl