Pracownia jest wpisana pod nr 115 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 kwietnia 2005 w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Badania psychotechniczne:

 • Kierowców i kandydatów na kierowców
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy
 • Osób pracujących na wysokości powyżej 3 m
 • Skierowanych kierowców:
  • którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości
  • przekroczyli liczbę 24 punktów
 • Kierujących będących sprawcami wypadku drogowego z ofiarami w ludziach
 • Skierowanych przez lekarza
 • Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 • Operatorów wózków widłowych
 • Kierujących tramwajami
 • Wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • Przedstawicieli handlowych prowadzących samochody w celach służbowych

Dla członków GSPD specjalna oferta cenowa!