Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym uchwalona przez Sejm 26.01.2022 wprowadza szereg zmian w zakresie prowadzenia działalności transportowej M.in.:

Obowiązek uzyskania licencji na transport międzynarodowy towarów  dla pojazdów  od 2, 5 do 3, 5 tony DMC

Ustawa wprowadza obowiązek posiadania licencji od 22 maja 2022 roku dla podmiotów, które wykonują transport międzynarodowy, a co za tym przedsiębiorcy muszą legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, spełnić wymogi dobrej reputacji oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny pojazd lub przedłożyć sprawozdanie finansowe lub posiadać gwarancje bankową.

Każdy kierowca  będzie musiał posiadać przy sobie wypis z licencji w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu rzeczy.

Ustawa zabrania wykonywanie przewozu pojazdami niezgłoszonymi do licencji.

W razie zmian numerów rejestracyjnych przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizowania zmian.

Ponadto przewoźnik musi  posiadać bazę eksploatacyjną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej spełniająca wymogi Ustawy o transporcie drogowym

Jeżeli kierowca nie jest obywatelem Unii Europejskiej ani Europejskiego  Obszaru Gospodarczego – EFTA – zobowiązany jest posiadać świadectwo kierowcy.

Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie  w podróży służbowej , a co zatem nie będzie można wypłacić z tego tytułu delegacji zagranicznych i ryczałtów za nocleg.

Brak posiadania licencji skutkuje karą wg taryfikatora 12 000 zł .

Obecnie takie pojazdy były zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na transport międzynarodowy.

Nie ma tutaj nic do wyświetlenia – brak tagi projektu w witrynie.