Zarząd

Prezes Stowarzyszenia

Zastępca Prezesa

Członek Zarządu

Kornelia Lewandowska

Norbert Gamoń

Mirosława Malisiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Mirosław Sowa

Bogdan Foksowicz

Janusz Husar