kornelia-lewandowskaJestem absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Ekonomia o specjalności: Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy. Tytuł magistra ekonomii uzyskałam broniąc pracy pod tytułem „Analiza porównawcza uwarunkowań funkcjonowania transportu drogowego na przykładzie wybranych państw” z oceną bardzo dobrą.

Od 2003 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu III kadencji Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Katowicach, które zrzesza podmioty gospodarcze wykonujące licencjonowany międzynarodowy i krajowy transport drogowy oraz na potrzeby własne.

Na przełomie lat pełniąc funkcje zarządzające w firmach transportowych polskich i zagranicznych nabyłam duże doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia tej działalności poparte również działalnością społeczną m.in:

2003 – nadal Członek Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami przy „Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie, gdzie mi.in omawiane są aktualne regulacje prawne i problemy występujące w poszczególnych regionach Polski

2005 – nadal Delegat III kadencję „Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie

2007 – nadal Przewodnicząca III kadencję regionu Śląskiego „Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie

2006 – nadal Członek Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach z ramienia Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, gdzie omawia się działalność nadzoru rynku transportowego oraz aktualne problemy firm transportowych oraz interpretacje przepisów, które są przybliżane przedsiębiorcom, głównie dotyczy to regulacji prawnych

2009 – nadal Członek Forum Transportu Drogowego – Platformy konsultacyjno-doradczej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funkcjonowania przepisów regulujących transport drogowy, gdzie omawiane są projekty aktów prawnych – ustaw regulujących działalność transportową

2012 – nadal Członek Komisji ds. transportu i spedycji przy Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w Warszawie, gdzie opracowuje się różnego rodzaju dokumenty występujące w transporcie drogowym

2013 – nadal Członek Komisji Egzaminacyjnej na Certyfikat kompetencji zawodowych przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie z ramienia Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych

2013 – nadal Agent ubezpieczeniowy wyłączny TUiR WARTA S.A.

2014 – nadal Uczestnik Komisji Infrastruktury przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej reprezentując stronę społeczną

2006 – nadal Wykładowca w ośrodkach szkoleniowych z zakresu:

 • przepisy regulujące krajowy oraz międzynarodowy transport drogowy
 • dostęp do zawodu przewoźnika
 • dostęp do rynku w zakresie transportu drogowego
 • spedycja i pośrednictwo
 • prawo cywilne
 • ubezpieczenia
 • konwencje międzynarodowe
 • organizacja przewozów do UE i poza TIR i ATP
 • dokumenty do przekroczenia granicy: zezwolenia jednorazowe oraz stałe EKMT/CEMT
 • czas pracy kierowcy 561/2006
 • ewidencja czasu pracy, umowy o pracę ,regulaminy,delegacje
 • szkolenia kierowców w kategorii C i D 

Odznaczenia

Medal Brązowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnią służbę Postanowienie z dnia 05.09.2012 r. Legitymacja Nr 426-2012-56

Srebrna Odznaka Honorowa „Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie „Zasłużony dla ZMPD” Decyzja z dnia 09.10.2012 r. Legitymacja Nr S/057

Certyfikaty

11.07.2003 r. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie rzeczy-egzamin państwowy zdany w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie 

07.06.2008 r. Attestato di possesso di capacita professionale per dirigere l”attivita di transporto di merci su strada sul teritorio nazionale e internazionale – Italia Zaświadczenie o posiadaniu zdolności zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego w kraju i za granicą – Włochy Associazione Professionale Polizia Locale D”Italia Włochy- Rimini „Autotrasporto” I trasporti commerciali nazionali ed internazionali di merci su strada”

Zarząd

Prezes Stowarzyszenia

Zastępca Prezesa

Członek Zarządu

Kornelia Lewandowska

Norbert Gamoń

Mirosława Malisiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Mirosław Sowa

Bogdan Foksowicz

Janusz Husar