Przy składaniu wniosku o wpisanie się do Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych firma winna przedstawić następujące dokumenty :

 

  1. Kopię licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy/osób
  2. Wypisy z licencji
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Wypis z ewidencji o działalności gospodarczej
  4. Nip-4, Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej
  5. Regon
  6. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
  7. Formularz zgłoszeniowy do GSPD
  8. Wniosek do BOTM