Od 31.01.2022 – Zmiany w ustawie Prawo u ruchu drogowym:

– możliwość zatrzymania dotychczasowych numerów rejestracyjnych

– czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

Zgodnie ze zmianą ustawy – Prawo o ruchu drogowym od 31 stycznia 2022 można zatrzymać dotychczasowe numery i tablice  rejestracyjne na wniosek właściciela dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem jest posiadanie czytelnych i niezniszczonych tablic posiadających białe tło , symbol Unii Europejskiej , 12 gwiazdek oraz oznaczenie PL.

Należy pamiętać o czynności przerejestrowania pojazdu na nowego  właściciela w ciągu 30 dni od zaistniałej zmiany i można korzystać z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy.

Należy zwrócić uwagę na termin ważności OC , ponieważ ubezpieczenie nie wznowi się automatycznie.

Ustawa również wprowadza zmiany w zakresie możliwości wycofania z ruch samochodu osobowego na czas naprawy na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania.

Ponowne przywrócenie pojazdu do ruchu będzie wymagać przeprowadzenia badania technicznego.

Przepis pozwoli  na zwolnienie  opłaty ubezpieczenia OC  za okres wycofania .