Uprzejmie informujemy, że Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w ramach swej działalności oferuje:

– kompleksową obsługę prawną związaną z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób.

dla pojazdów od 2,501 kg do 3500 kg

dla pojazdów od 3,500 kg do 6000 kg

 

– zgłaszanie wszelkich zmian do licencji

dystrybucję zezwoleń zagranicznych dla przewozów międzynarodowych z przekroczeniem granicy UE oraz udzielanie informacji na temat uzyskania zezwoleń stałych EKMT/CEMT

( m.in. SERBIA , TURCJA , BIAŁORUS , UKRAINA , FEDERACJA ROSYJSKA , MOŁDAWIA, MAROKO , KAZACHSTAN  i inne )- opcja tylko dla członków GSPD

 

– kompleksową obsługę wniosków o uzyskanie zaświadczenia wymaganego przy wykonywaniu transportu międzynarodowego na potrzeby własne oraz wniosków przy zgłaszaniu wszelkich zmian do zaświadczenia

– kompleksową obsługę w zakresie delegowania kierowców do krajów Unii Europejskiej

    w tym rejestracja w SYSTEM IMI

– zakup Formularzy Podróży UE i INTERBUS dla transportu międzynarodowego osób

  wymaganych dla busów i autokarów

 

– zakup świadectwa uznania celnego

– ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym z bezpiecznymi klauzulami

ubezpieczenie do licencji -udokumentowanie posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego  z kodem QR bez numerów rejestracyjnych

 dla pojazdów od 2,501 kg dmc  do 3500 kg dmc BUSY

 dla  pojazdów od 3501 kg dmc  do 6000 kg dmc

 

analizę czasu pracy kierowcy zgodnie z kontrolą prowadzoną przez Inspekcję Transportu Drogowego Państwową Inspekcję Pracy oraz zagraniczne organy kontrolujące

  w tym : ewidencja czasu pracy

                rozliczenie płacy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wg nowych zasad 2022

                rozliczenie płacy zagranicznej – kabotaż , cross trade wg nowych zasad 2022

                z zastosowaniem ulgi ZUS

 

dla firm , które posiadają  pojazdy od 2,501 kg dmc  do 3500 kg dmc BUSY

dla firm , które posiadają  pojazdy od 3501 kg dmc  do 6000 kg dmc

odwołania do Organów Kontroli

zwrot zagranicznego podatku VAT z UE za paliwo i autostrady  w terminie 14 dni lub w trybie zwykłym

pośrednictwo przy uzyskaniu Karnet TIR , Karnet ATA, zabezpieczeń celnych T1-T2

m.in. do Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej, Turcji

– korzystanie ze specjalnej oferty paliwowej – zakup oleju napędowego – SPOT minus ……… groszy LOTOS – opcja tylko dla członków GSPD

kurs do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych dla osób zarządzających transportem w zakresie transportu rzeczy , osób  , spedycji (z modułem j. angielski w transporcie–dodatkowa opcja )  

dla osób ,  które zarządzają  pojazdami  od 2,501 kg dmc  do 3500 kg dmc BUSY

dla  osób , które zarządzają pojazdami   od 3501 kg dmc  do 6000 kg dmc

 

kurs Pakiet Mobilności nowe obowiązki przewoźnika 2022– wiedza – Scenariusze transportowe na terenie UE  – relacje transportowe z podziałem na odcinki : załadunek , rozładunek na pusto, dojazd

– pośrednictwo przy uzyskaniu wizy dla kierowcy m.in. Federacja Rosyjska ,Białoruś , Turcja – opcja tylko dla członków GSPD

organizację profesjonalnych szkoleń, seminariów dotyczących transportu drogowego prowadzonych przez specjalistów z PIP, ITD oraz finansów

udzielanie pomocy i informacji w sprawach dotyczących działalności krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy

 –  bieżące informacje rozsyłane są do członków Stowarzyszenie drogą elektroniczną w formie NEWSLETTERA

– procedura  zatrudnienia kierowców z Europy Wschodniej – w zakresie wszelkich zezwoleń na pobyt i zatrudnienie m.in. Zezwolenie , Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia,, Pobyt czasowy lub stały  Świadectwo kierowcy i dokument A1

dla pojazdów od 2,501 kg dmc  do 3500 kg dmc BUSY

dla  pojazdów od 3501 kg dmc  do 6000 kg dmc

– możliwość zgłaszania tematów do rozmów z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

 Zarząd Stowarzyszenia uczestniczy w posiedzeniach Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD i WITD

Oferta jest bardzo szeroka, jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń do nas:

tel.510 105 250

tel.510 105 260

tel.508 370 770

 

                                        Zapraszamy do współpracy