Niniejszym informujemy, że w roku 2012 będą dostępne następujące rodzaje zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych:

Zezwolenie dwustronne (loco) – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie.
Uwaga: Zezwolenie Serbia oraz Czarnogóra dwustronne może być wykorzystane jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez terytorium Polski

Zezwolenie tranzytowe – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) przez terytorium danego kraju. Zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/i wyładunku na terenie kraju tranzytowanego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.

Zezwolenie ogólne – daje prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego.
Uwaga: Białoruskie i ukraińskie zezwolenie ogólne może być wykorzystane jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez terytorium Polski.

Zezwolenie kr – 3 – daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Żadne z zezwoleń dostępnych w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych. 

Wykaz rodzajów zezwoleń:

Rodzaj zezwolenia w roku 2022 Uwagi Obowiązek zwrotu
Albania ogólne tak
Armenia ogólne tak
Azerbejdżan ogólne tak
Azerbejdżan kr-3 tak
Białoruś kr-3 tak
Białoruś kr-3 płatne na granicy tak
Białoruś ogólne tak
Białoruś tranzyt płatne na granicy tak
Bośnia i Hercegowina kr-3 tak
Bośnia i Hercegowina ogólne tak
Bułgaria kr-3 tak
Czarnogóra kr-3 tak
Czarnogóra ogólne tak
Chorwacja kr-3 tak
Chorwacja ogólne tak
Chorwacja ogólne ekologiczne tak
Czechy kr-3 tak
Estonia kr-3 tak
Finlandia kr-3 tak
Finlandia kr-3 ekologiczne tak
Gruzja ogólne tak
Kazachstan kr-3 tak
Kazachstan ogólne tak
Kirgistan kr-3 tak
Kirgistan ogólne tak
Litwa kr-3 tak
Łotwa kr-3 tak
Macedonia ogólne tak
Macedonia ogólne ekologiczne tak
Maroko ogólne tak
Mołdawia kr-3 tak
Mołdawia ogólne tak
Norwegia kr-3 tak
Rosja kr-3 tak
Rosja ogólne tak
Rumunia kr-3 tak
Serbia ogólne tak
Szwecja kr-3 EURO 0 tak
Szwecja kr-3 EURO 1 tak
Słowacja kr-3 tak
Tadżykistan ogólne tak
Tadżykistan kr-3 tak
Turcja tranzyt tak
Turcja wjazd na pusto lub kr-3 tak
Ukraina ogólne/ogólne ekologiczne tak
Uzbekistan ogólne tak
Węgry kr-3 EURO3+S tak

Przewozy ładunków niewymagające zezwoleń

Na mocy umów dwustronnych, na zasadzie wzajemności, nie wymagane są zezwolenia od przedsiębiorców wykonujących mtd na potrzeby własne:

do/z następujących krajów
lub w tranzycie przez terytoria ww. krajów
z wyłączeniem
Iran Przewozów do/z krajów trzecich
Irak Przewozów do/z krajów trzecichWjazdu bez ładunku
Norwegia Informacja BOTM 91/2004

Bilateralne i tranzytowe PRZEWOZY ŁADUNKÓW nie wymagają również zezwolenia, jeżeli są wykonywane:

POJAZDAMI W relacji z następującymi krajami:
ładowności do 3,5t i masie całkowitej do 6t (łącznie z przyczepą lub naczepą) Białoruś, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Rosja*
nieprzekraczającej ładowności do 3,5 t lub masie całkowitej do 6t (łącznie z przyczepą lub naczepą) Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kirgistan, Serbia, Ukraina, Uzbekistan

*Rosja
Wykonanie przewozu do/z kraju trzeciego, także wykonywanego pojazdem o nośności do 3,5 t i masie całkowitej do 6t, wymaga posiadania zezwolenia specjalnego.

Opłaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 5 lipca 2004 roku

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dziennik Ustaw numer 159 poz. 1664- wyciąg)

§ 20.

 1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:
  1. dla przewozu jednokrotnego:
   1. osób – 20 zł,
   2. rzeczy – 50 zł;
  2. dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty określonej w pkt 1;
  3. dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów -1.200 zł.
 2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze tych państw pobiera się opłatę w wysokości 1.800 zł za okres jednego roku.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.