O konferencji

Czy to już po pandemii, w trakcie, czy też jeszcze długo będziemy musieli borykać się z niezwykle chaotycznym środowiskiem, w którym muszą ciągle funkcjonować organizacje biznesowe.

 

Ci, którzy poważnie myślą o przeprowadzeniu swoich firm przez wzburzone wody współczesnej gospodarki, muszą stworzyć organizacje antykruche, czyli wyekwipowane w narzędzia oraz świadomy, wyszkolony i zmotywowany zespół, gotowy na gwałtowne zmiany, które być może jeszcze przed nami.

Od marca 2020 r. tylko jedno pozostało niezmienne, a jest to … nieprzewidywalna zmienność.

 

Tak jak rok temu, tak i teraz strategie rozwoju na najbliższy rok, dwa i trzy lata trzeba opracowywać wariantowo – w zależności od progresji pandemicznej rzeczywistości i nakładających się na nią dodatkowych czynników chaosu, czyli np. trendów wywołanych regulacjami Pakietu Mobilności.

To właśnie zapisy tego aktu prawnego, które zaczną obowiązywać 2 lutego 2022 r., będą dla przewoźników międzynarodowych największym wyzwaniem w 2022 roku.

 

Managerowie podejmują decyzje, a Transport Manager dostarcza niezależnych, rzetelnych i fachowych informacji, dzięki którym Wasze działania, plany i strategie są obarczone mniejszym ryzykiem – JESTEŚCIE BLIŻSI SUKCESU.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI dostępny pod linkiem

Wielu zaproszonych ekspertów i specjalistów podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych. GSPD ma również swój wkład w program konferencji.

Kornelia Lewandowska

Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Katowicach

Temat: Oferta GSPD na 2022 dla przewoźników w aspekcie zmian przepisów transportowych