W ramach świadczonego przez brokera serwisu Członkowie GSPD mogą liczyć m.in. na:

 

  • pomoc w zlikwidowaniu szkody i uzyskaniu od ubezpieczyciela stosownego odszkodowania
  • weryfikację ustawowych terminów wypłaty odszkodowań
  • odwołania od negatywnych decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania
  • ewentualną asystę w trakcie oględzin szkód i pomoc w ich zgłaszaniu
  • sprawdzanie kwot wypłacanych odszkodowań i zasadności kosztorysów
  • przedstawianie danych o dotychczasowej szkodowości