W celu zapewnienia członkom GSPD odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej GSPD nawiązało w lipcu 2009 r. współpracę z austriackim biurem brokerskim, LUTZ ASSEKURAZ Maklerges.m.b.H., specjalizującym się od ponad dwudziestu pięciu lat w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki.

LUTZ Assekurantz uzyskał rekomendację Zarządu GSPD i ZMPD dla oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Aktualnie LUTZ Assekuranz proponuje ubezpieczenia;

  1. OCP (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)
  2. OCS (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora)
  3. oraz Cargo (towaru w transporcie).

Oferowane przez LUTZ Assekuranz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) posiada pod wieloma względami niespotykane dotychczas na polskim rynku ubezpieczeniowym rozwiązania, do których między innymi należą:

  • jedna polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika w ruchu kabotażowym, międzynarodowym i krajowym;
  • standardową ochroną objęta jest wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy, będącego pracownikiem (np. „pijaństwo w drodze”, itp.) (Art 29 CMR);
  • ubezpieczony objęty jest pełną ochroną prawną w zakresie spraw związanych ze szkodą, do egzekwowania wstrzymanego przewoźnego z tytułu „rzekomej szkody”, włącznie. To ubezpieczenie OCP nie wymaga dalszego „doubezpieczania”, które stosują niektóre spedycje, potrącając każdorazowo przy swoich zleceniach od 2 do 5% z przewoźnego;
  • maksymalna suma ubezpieczenia na każde zdarzenie wynosi 1.000.000 EUR, w zależności od obowiązującego prawa (CMR, Polskie Prawo Przewozowe lub inne)
  • zakres terytorialny obejmuje standardowo całą Europę, kraje nadbrzeża Morza Śródziemnego Afryki, kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji do linii wschodniego południka 95°
  • przewozy towarów podlegających przepisom ADR (za wyjątkiem grupy I i VII), towary chłodnicze, AGD, elektronika, a także towary podlegające akcyzie są ubezpieczone standardowo bez dodatkowych opłat
  • ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia.

Wszystkie dokumenty wydawane są dwujęzycznie po polsku i niemiecku.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.lutz-assekuranz.pl lub w naszym
Biurze Obsługi Klienta przy ZMPD
al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa

tel: 22 536 10 84

e-mail: lutz@zmpd.pl
Telefaks: (022) 536 10 85 www.uslugi.zmpd.pl

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej usługi.

Biuro we Wiedniu

Meidlinger Hauptstr. 51-53
1120 Wien
telefon: +43 1 817557321
telefaks: +43 1 817557322
e-mail: office@lutz-assekuranz.pl
www.lutz-assekuranz.pl
Dział Likwidacji Szkód
tel: + 43 1 817557316
telefaks: + 43 1 817557322
e-mail: chiang@lutz-assekuranz.at
www.lutz-assekuranz.at