Ubezpieczenie do wykazania zdolności finansowej przy wykonywaniu transportu drogowego krajowego i międzynarodowego

LICENCJA NA TRANSPORT

Od 4 grudnia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1071/2009 z dnia 21 października 2006 wprowadzające ujednolicone zasady dostępu do zawodu dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w postaci, m.in. ubezpieczenia na pierwszy pojazd w kwocie 9000 EUR i każdy następny w kwocie 5000 EUR.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy celem ubiegania się o wydanie zezwolenia, licencji, dodatkowego wypisu na nowy pojazd, aby udokumentować posiadanie minimalnej zdolności finansowej.

UBEZPIECZYCIEL

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ Zrt.

(Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń SA) zarejestrowane w Sądowym Rejetrze Firm pod numerem 01-10-046150.
Towarzystwo notyfikowane w Polsce w Komisji Nadzoru Finansowego
i znajdujące się w Rejestrze Zakładów Ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia , pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe , zgodnie z wymogami art.7 pkt.1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)1071/2009 z dnia 21 października 2009 i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładne dane firmy oraz liczbę pojazdów, którymi wykonuje działalność gospodarczą.

JAK UZYSKAĆ POLISĘ?

  1. Pobierz formularz wniosku.
  2. Wypełnij informacje zgodne ze stanem faktycznym.
  3. Wypełniony formularz wraz ze skanem dokumentów firmy(Wypis z ewidencji gospodarczej, KRS, NIP, REGON) prześlij na adres e-mail: gspd@op.pl

lub dostarcz osobiście do Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
ul. Brynowska 62/6
40-584 Katowice
tel.32 253 00 81

Do pobrania:

  1. Regulamin świadczenia usług przez internet
  2. Informacje o produkcie
  3. OWU (ogólne warunki ubezpieczenia)
  4. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia
  5. Wniosek uproszczony o zawarcie umowy ubezpieczenia
  6. Wniosek o zmianę polisy (aneks)
  7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych