Aktualności

Apel do Rządu - Polski Transport Drogowy Upada

 

Szanowni Państwo,


Apel do Rządu - Polski Transport Drogowy Upada

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce od 2003 roku i jest upoważnione z naszego ramienia do prowadzenia rozmów z Rządem w zakresie trudnej sytuacji w branży transportowej.

Od 2023 roku zostało przeprowadzonych kilkanaście spotkań w sprawie pogarszającej się sytuacji na rynku transportowym , gdzie przedstawiano argumenty ze strony przewoźników , które to w naszej opinii doprowadzają do tragicznej kondycji finansowej i bankructw przedsiębiorców.

Ministerstwo Infrastruktury w dniu 21.05.2024 poinformowało, że pracuje nad działaniami osłonowymi dla polskich przewoźników  zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w postaci rozwiązań o długotrwałym skutku - jednakże nie podano zakresu czasowego , w który rozwiązania zostaną wdrożone w życie.

 

Dzisiaj  23.05.24 w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej ZMPD i  TSL został opublikowany APEL do RZĄDU

Domagamy się wsparcia ze strony polskiego rządu!


Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja polskich przewoźników doprowadziła szefów dwóch największych organizacji

– Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jana Buczka

oraz

Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego

do bezprecedensowego wystąpienia w dzisiejszym - czwartkowym wydaniu Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazety Prawnej, mającego na celu zwrócenie uwagi najważniejszych osób w państwie na dramat właścicieli firm przewozowych.


Wystąpienie, mające charakter wspólnego apelu, pokazuje, że bez realnego wsparcia państwa stojąca na krawędzi przepaści branża międzynarodowego transportu drogowego odda walkowerem europejski rynek przewozów.

Brak możliwości jakiegokolwiek konkurowania z rosnącymi w siłę przewoźnikami m.in. z naszego regionu doprowadzi do masowych bankructw, powodując w efekcie domina poważne, negatywne skutki także i dla budżetu naszego kraju.


Obie organizacje przygotowały także informację prasową, w której przybliżają przedstawicielom mediów sytuację w transporcie drogowym.

 

INFORMACJA PRASOWA:


Polscy przewoźnicy apelują o wsparcie Polska branża transportu drogowego przez ostatnie 20 lat była jednym z głównych filarów rozwoju gospodarczego naszego kraju. Ma fundamentalne znaczenie dla wytworzenia ponad 51% polskiego produktu krajowego brutto, zapewnia dodatni bilans płatniczy w gospodarczych relacjach z innymi państwami Unii Europejskiej i wnosi corocznie daninę na rzecz finansów publicznych w wysokości ponad 16 miliardów złotych.

Dynamiczny rozwój transportu drogowego spowodował znaczący spadek bezrobocia w regionach, w których transformacja gospodarcza doprowadziła do likwidacji lokalnych miejsc pracy.

Od kondycji transportu drogowego zależne są inne ważne dla naszego kraju branże, takie jak motoryzacyjna, paliwowa i cały sektor usług finansowych. Dzisiaj los setek tysięcy miejsc pracy w transporcie drogowym oraz w innych zależnych lub powiązanych z transportem branżach jest zagrożony.

Drastyczny wzrost kosztów, osłabienie wymiany towarowej w Unii Europejskiej, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz forsowane rozwiązania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej spowodowały załamanie rynku przewozów drogowych. Ponad 60 procent przewoźników redukuje zatrudnienie i flotę, lub zamierza to zrobić w najbliższych miesiącach. 13 procent przestało płacić zobowiązania finansowe, a liczba upadłości w pierwszych miesiącach 2024 roku wzrosła o 100 procent.


– Sytuacja jest dramatyczna – komentuje Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek. – Doświadczeni przewoźnicy, którzy przetrwali wiele poprzednich załamań koniunktury, dzisiaj z płaczem zamykają prowadzone od ponad 30 lat firmy.

Zdaniem Prezesa Jana Buczka odbudowa zamykanych rodzinnych przedsiębiorstw, nawet po poprawie koniunktury, nie będzie już możliwa.


Z kolei Prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński wskazuje, że upadłość zagraża także liderom branży, dużym wiodącym firmom:

– Z dużym zaskoczeniem przyjmuję kolejne liczne informacje, że wnioski o upadłość składają przedsiębiorcy, którzy ze względu na sytuację finansową, profesjonalizm działania i skalę prowadzonej działalności byli wzorem nie tylko polskich, lecz także i dla zagranicznych konkurentów – mówi Prezes Maciej Wroński.


Ta dramatyczna sytuacja spowodowała, że dwie najbardziej reprezentatywne organizacje branży transportu drogowego, mimo dzielących je różnic, postanowiły wspólnie zaapelować do władz o pomoc, kierując swoje wystąpienie w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Marszałka Sejmu Szymona Hołowni i Marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.


– Na biurku Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka leżą konkretne, zaproponowane przez nas rozwiązania wspierające przewoźników. Mamy pewność i pełne zaufanie do tego, że po stronie resortu infrastruktury jest wola wsparcia naszych propozycji.

Niestety, bez politycznej zgody wszystkich koalicjantów i dobrej woli innych ministerstw, takich jak resort finansów czy resort pracy, nasze propozycje ugrzęzną w biurokratycznych przepychankach – tłumaczy Prezes TLP Maciej Wroński.


– Przez ponad 30 lat odprowadzamy miliardy złotych do budżetu państwa oraz na rzecz innych publicznych funduszy. W odróżnieniu od innych sektorów, nigdy nie dostaliśmy jakiejkolwiek finansowej pomocy.

Ale nadszedł czas, kiedy taka pomoc jest niezbędna. Może ona przybrać postać dofinansowania, lub czasowego zmniejszenia danin publicznych.
Brak tej pomocy odbije się w przyszłości na całej polskiej gospodarce oraz na wpływach budżetowych – podkreśla Prezes ZMPD Jan Buczek.


Apel dostępny na: www.wspolnasprawatransportowa.pl

Źródło: ZMPD w Polsce

 
Z poważaniem

Prezes Zarządu - Kornelia Lewandowska

 

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA