Aktualności

Białoruś – uwaga na transport

 

Zakaz przejazdu przez terytorium Białorusi przyczep i naczep z tablicami z polskimi numerami rejestracyjnymi od 03 lipca 2023.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury informujemy, że Białoruś wprowadziła zakaz przejazdu przez swoje terytorium przyczep i naczep z tablicami z polskimnumerami rejestracjami (na mocy postanowienia Rządu Republiki Białoruś nr 391 z dnia 19 czerwca 2023 r.)

Zakaz będzie dotyczył również samochodów osobowych z tablicami z polskimi numerami rejestracyjnymi, jeśli są one wykorzystywane do przewozu ładunków (samochód osobowy + przyczepa).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 3 lipca 2023 r.
Postanowienie nr 391 z dnia 19 czerwca 2023 r. zmienia wcześniejsze postanowienie nr 247 z dnia 22 kwietnia 2022 r. „O ruchu pojazdów”.

W dotychczasowym stanie prawnym istnieje zakaz poruszania się przez terytorium Białorusi samochodów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w krajach UE.

Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów zakaz poruszania się zostanie rozszerzony i będzie dotyczył:
pojazdów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jak dotychczas); przyczep (naczep) zarejestrowanych w Polsce; samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce i realizujących międzynarodowy przewóz ładunków, na podstawie indywidualnego listu przewozowego lub międzynarodowego listu przewozowego „CMR”, przy czym samochody te będą mogły przejeżdżać jedynie przez przejścia graniczne na białorusko-polskim odcinku granicy państwowej.

W Postanowieniu nr 391 dokonano również aktualizacji wykazu punktów przeładunkowych, odpowiadających im punktów kontrolnych oraz stacji benzynowych, na których można tankować zagraniczne pojazdy. W dokumencie określony został także tryb postępowania Inspekcji Transportu i organów celnych w przypadku naruszenia zakazu poruszania się pojazdów, przyczep i naczep. Postanowienie określa też procedurę zakładania plomb nawigacyjnych podczas transportu przez terytorium Białorusi.

Nowe przepisy nie znoszą istniejącej dotychczas możliwości wjazdu do punktów przeładunkowych i centrów logistycznych.

Tymczasem z informacji opublikowanej na stronie internetowej Państwowego Komitetu Celnego Republiki Białoruś wynika, że wprowadzony zostanie z dniem 3 lipca 2023 r. bezwzględny zakaz wjazdu polskich naczep i przyczep na terytorium Białoruś.

Informacja ta jest sprzeczna z treścią postanowienia nr 391, które nie przewiduje zakazu wjazdu do punktów przeładunkowych i centrów logistycznych na Białorusi w pobliżu granicy polsko – białoruskiej.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Infrastruktury zaleca daleko idącą ostrożność polskich przewoźników drogowych w wykonywaniu przewozów do Białorusi, do czasu wyjaśnienia sprawy zakresu obowiązywania nowych przepisów.

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA