Aktualności

Do 31.03.2023 Obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych w przedsiębiorstwie transportowym

 

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) każda firma transportowa posiadająca uprawnienia do wykonywania transportu drogowego po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest zobowiązana do przedkładania corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

- oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

- informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
 

Oświadczenie należy złożyć do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub do Starostwa w zależności jaki organ wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencje na wykonywanie transportu krajowego.

Szczegóły dostępne w newsletterze członkowskim.

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika/ licencja krajowa  zostało wydane przez Starostwo to oświadczenie należy złożyć do Starostwa do 31.03.2023.

Należy wskazać, że za rok 2023 r. termin składania oświadczeń upływa 31 marca 2024 r.

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA