Aktualności

Możliwość zweryfikowania ważności prawa jazdy

 

Możliwość zweryfikowania ważności prawa jazdy i  posiadanych kategorii kierowcy przez przedsiębiorcę  w systemie elektronicznym Gov.pl  ON LINE 

Na stronie www.gov.pl w zakładce  e- usługi obecnie istnieje możliwość sprawdzenia czy dany kierowca posiada prawo  jazdy i jakie są ważne kategorie.

Z uwagi na badanie dobrej reputacji przez organy kontrolne a także na konsekwencje wynikające z OC, jak również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ruchu krajowym i międzynarodowym  do CMR , gdzie warunkiem ochrony Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest kierowanie pojazdem przez uprawnioną osobę, czyli posiadającą ważne prawo jazdy i odpowiednią  kategorię w stosunku do prowadzonego pojazdu zaleca się  weryfikację praw jazdy zatrudnionych przez Państwa kierowców.

Weryfikacja prawa jazdy jest prosta i szybka , należy posiadać kopię prawa jazdy i wpisać na stronie w podanym linku :
1.Imie i nazwisko kierowcy 
2.Numer blankietu prawa jazdy - znajduje się pod kodem kreskowym

Po sprawdzeniu na stronie pokazuję się historia posiadanych uprawnień lub data utraty danej kategorii.


LINK do weryfikacji :
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-...

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA