Aktualności

Niemcy – jak przygotować się na zmiany opłat drogowych od 01.12.2023

 

Aktualne zmiany w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych w Niemczech: decyzja gabinetu w sprawie wprowadzenia opłaty CO₂ z dniem 1 grudnia 2023 roku i opłaty od pojazdów powyżej 3,5 tony z dniem 1 lipca 2024 roku.

14 czerwca 2023 roku rząd federalny przyjął projekt trzeciej ustawy zmieniającej przepisy prawa o opłatach drogowych. Przewiduje on wprowadzenie od 1 grudnia 2023 roku zróżnicowania opłat drogowych według emisji CO₂ oraz wprowadzenie od 1 lipca 2024 roku opłaty drogowej od samochodów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

 

Przegląd zasadniczych zmian w ustawie:

Nowa cecha decydująca o taryfie w postaci klasy emisji CO₂ od 1 grudnia 2023 roku

Klasa emisji CO₂ ma zostać wprowadzona jako nowa cecha decydująca o taryfie opłat drogowych. Oznacza to, że w przyszłości stawka opłaty za kilometr będzie zależeć również od ilości emitowanego przez pojazd dwutlenku węgla (CO₂). Ta nowa systematyka odnosi się do ogólnounijnych regulacji.

 

Nowa podstawa dotycząca przyporządkowania do kategorii wagowej od 1 grudnia 2023 roku. Celem sprawdzenia pojazdów należy zalogować się do Toll-Colect

W przyszłości o przyporządkowaniu do danej kategorii wagowej nie będzie decydować dopuszczalna masa całkowita (dowód rejestracyjny – pole F.2), lecz maksymalna masa całkowita (dowód rejestracyjny – pole F.1). Przez to pojazdy mogą należeć do wyższej kategorii wagowej lub podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

Klienci dokonujący opłat drogowych są zobowiązani do sprawdzenia danych dotyczących kategorii wagowej swoich pojazdów na portalu klienta i w razie potrzeby ich dopasowania w odpowiednim czasie przed wejściem w życie pakietu ustaw. Firma Toll Collect przeniesie najpierw informacje dotyczące masy wszystkich zarejestrowanych dotychczas pojazdów z pola „Dopuszczalna masa całkowita” do nowego pola „Maksymalna masa całkowita”.

 

Brak kategorii redukcji emisji cząstek stałych (PMK)

Od 1 grudnia 2023 roku pojazdy z kategorią redukcji emisji cząstek stałych (PMK) nie będą klasyfikowane do lepszej klasy emisji spalin. Jeśli chodzi o klasy emisji spalin, od których zależy wysokość opłaty drogowej, w przyszłości pojazdy z klasą ‚Euro 2 + PMK 1‘ będą należeć do klasy 2, a nie do klasy 3. Natomiast pojazdy z ‚Euro 3 + PMK 2‘ trafią do klasy 3, a nie do klasy 4.

 

Obowiązek uiszczania opłat drogowych od pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony od 1 lipca 2024 roku

Od lipca 2024 roku ma zostać wprowadzony obowiązek uiszczania opłat drogowych od pojazdów powyżej 3,5 tony. Podstawą dla tego obowiązku jest zatem maksymalna masa całkowita pojazdu ciągnącego / ciągnika. Firma Toll Collect udostępni dla wszystkich pojazdów z kieszenią DIN urządzenia pokładowe. W przypadku braku kieszeni DIN do montażu urządzenia pokładowego firma Toll Collect zaoferuje urządzenia pokładowe montowane na przedniej szybie (Windshield).

To rozwiązanie jest przewidziane wyłączenie dla rzemieślników i zakładów rzemieślniczych. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniem online. Za jego pomocą rzemieślnicy będą mogli wiarygodnie udokumentować odpowiednimi dowodami, że wykorzystywane w ich działalności pojazdy są eksploatowane wyłącznie na warunkach „Wyłączenia dla rzemieślników”. W przypadku uregulowań dotyczących czasów prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz kwalifikacji kierowców zawodowych istnieją już odpowiednie wyłączenia dla pojazdów wykorzystywanych przez rzemieślników.

 

Przepisy dotyczące opłat drogowych dla napędów alternatywnych

Od stycznia 2024 roku pojazdy wyposażone fabrycznie w napęd CNG/LNG i należące do klasy emisji spalin Euro 6 będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

Pojazdy bezemisyjne takie jak pojazdy elektryczne oraz z silnikiem wodorowym, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostają zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych do końca 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku od pojazdów bezemisyjnych trzeba będzie uiszczać tylko 25% stawki częściowej za koszty związane z infrastrukturą plus stawki częściowe za koszty związane z obciążeniem hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.

Pojazdy bezemisyjne o maksymalnej masie całkowitej do 4,25 tony są trwale zwolnione z opłaty drogowej. Projekt ustawy oraz dalsze informacje dotyczące opłaty drogowej od samochodów ciężarowych i programów wsparcia dla przyjaznych dla klimatu pojazdów użytkowych Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu można znaleźć pod następującym linkiem:

http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut

Źródło: www.toll-collect.de

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA