Aktualności

Spełnienie wymogu dobrej reputacji - Szkolenie

Zakres szkolenia:
 

Spełnienie wymogu dobrej reputacji w związku z pełnioną funkcją zarządzającego transportem na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w firmie transportowej” w formule On LINE

Na szkoleniu są poruszane aktualnie obowiązujące przepisy wykonywania transportu drogowego w nawiązaniu do przestrzegania norm prawnych, które regulują spełnienie warunku Dobrej Reputacji w trakcie prowadzenia działalności transportowej w aspekcie posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jak i licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

Uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe dla osób zarządzających celem uzyskania zaświadczenia i opinii do wykazania posiadania dobrej reputacji w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostwo lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Szkolenie jest dedykowane wyłącznie dla firm będących członkami GSPD.

 

Poruszana tematyka:
 

1. Wymogi spełnienia dobrej reputacji – nie tylko Certyfikat i niekaralność

2. Praktyczne przykłady popełniania błędów przy analizie naruszeń

3. Waga naruszeń – wpływ na prowadzenie transportu

4. Niekaralność – przegląd możliwych zdarzeń i zagrożeń

5. Utrata dobrej reputacji – konsekwencje prawne

6. Sposoby ratowania Dobrej reputacji

Spotkanie prowadzone w formie wideoszkolenia w aplikacji Teams - przeznaczonej do komunikacji za pośrednictwem internetu.

 

Wykłady prowadzi Inspektor Transportu Drogowego – wieloletni specjalista z zakresu przepisów w transporcie drogowym , bezpośrednio wykonujący kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie podsiadający ogromne doświadczenie w kontroli i stosowaniu przepisów.

Szkolenie jest prowadzone w przyjemny i przejrzysty sposób, który ma na celu usystematyzowanie Twojej wiedzy.

Spotkanie jest prowadzone w formie wideoszkolenia w aplikacji Teams - przeznaczonej do komunikacji za pośrednictwem internetu.

 

Koszt szkolenia:
 

Szkolenie jest bezpłatne dla jednej osoby danej firmy członkowskiej.

Kolejna osoba uczestnicząca w szkoleniu dokonuje opłaty w wysokości 400 zł plus Vat.
 

Zgłoszenia sa przyjmowane na emaila : biuro@gspd.pl lub telefonicznie 510105260

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA