Aktualności

Wielka Brytania - system Civil Penalty Accreditation Scheme

 

Wielka Brytania - system Civil Penalty Accreditation Scheme zabezpieczający przewoźnika przed odpowiedzialnością za imigrantów.

W związku z ujawnieniem wielu przypadków przedostania się imigrantów  do Wielkiej Brytanii m.in w przestrzeni ładunkowej ciężarówek rząd brytyjski uruchomił system Civil Penalty Accreditation Scheme zabezpieczający przewoźnika przed odpowiedzialnością za imigrantów.

Przypominamy ,ze wysokość kary wynosi do 10 000 funtów za każdego wykrytego nielegalnego imigranta i 6000 funtów w przypadku stwierdzenia, że pojazd jest niewłaściwie zabezpieczony, ale nie zostaną wykryci nielegalni imigranci. Przystąpienie do programu akredytacyjnego daje możliwość zmniejszenia kary nawet o połowę lub w ogóle jej uniknięcia. Przedsiębiorcy są zobowiązani wg systemu do wdrożenia wielu procedur m.i zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu , zepewnienia odpowiedniej ilości zamków i plomb, wyposażenie kierowców w wskazane druki - listy kontrolne dla każdego transportu do Wielkiej Brytanii i organizacji szkoleń dla kierowców co 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują sie w j. polskim: 
https://www.gov.uk/government/publications/civi...


Jak ubiegać się o przystąpienie do Programu:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Wniosek o przystąpienie do systemu akredytacji kar cywilnych - GOV.UK  https://www.gov.uk/government/publications/appl... i przesłać wymagane dowody na adres e-mail podany w tym formularzu. 


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca otrzyma  zaświadczenie o członkostwie i jego  nazwę firmy zostanie umieszczona na stronie internetowej You.Gov.


Wsparcie

Pracownicy obsługujący system  sa  w stanie doradzić i pomóc firmom w skutecznym zabezpieczeniu pojazdu ciężarowego i zapobieganiu nielegalnym wjazdom, obsługują telefon i system oraz  organizują  spotkańia w trybie platformy  MS Teams.

Aby poprosić o połączenie przez telefon lub za pośrednictwem MS Teams, wyślij e-mail na adres BF.CPAS@homeoffice.gov.uk.

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA