Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych powstało z inicjatywy przedstawicieli firm transportowych oraz osób fizycznych z terenu Górnego Śląska wykonujących transport krajowy oraz międzynarodowy.

Stowarzyszenie skupia licencjonowane podmioty gospodarcze oraz firmy wykonujące transport na potrzeby własne. Celem organizacji jest usprawnienie działalności firmom transportowym w dobie ciągłych zmian w ustawodawstwie przepisów dotyczących tej branży.

GSPD powstało, by wspólnie móc rozwiązywać problemy firm wykonujących transport drogowy oraz przekazywać na bieżąco informacje o kształtowaniu się przepisów dotyczących transportu drogowego.

Organizacja została upoważniona decyzją administracyjną przez Ministerstwo Infrastruktury do dystrybucji zezwoleń uprawniających do przekroczenia granicy dla firm wykonujących międzynarodowy transport drogowy (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.402).

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej świadczy pomoc w zakresie:

  • kompleksowej obsługi prawnej związanej z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu krajowego i międzynarodowego
  • uzyskania zaświadczenia wymaganego przy wykonywaniu transportu międzynarodowego na potrzeby własne
  • dystrybucji zezwoleń zagranicznych
  • uzyskania informacji na temat Karnetu TIR
  • udzielania pomocy i informacji stowarzyszonym firmom w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób i rzeczy
  • ubezpieczenia do wykazania zdolności finansowej przy wykonywaniu transportu drogowego krajowego i międzynarodowego

GSPD jest otwarte na wszelkie propozycje i oferty z Państwa strony dotyczące działania firm transportowych na naszym rynku oraz serdecznie zaprasza Państwa do współpracy.