Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych powstało z inicjatywy przedstawicieli firm transportowych oraz osób fizycznych z terenu Górnego Śląska wykonujących transport krajowy oraz międzynarodowy.

Stowarzyszenie skupia licencjonowane podmioty gospodarcze oraz firmy wykonujące transport na potrzeby własne. Celem organizacji jest usprawnienie działalności firmom transportowym w dobie ciągłych zmian w ustawodawstwie przepisów dotyczących tej branży.

GSPD powstało, by wspólnie móc rozwiązywać problemy firm wykonujących transport drogowy oraz przekazywać na bieżąco informacje o kształtowaniu się przepisów dotyczących transportu drogowego.

Organizacja została upoważniona decyzją administracyjną przez Ministerstwo Infrastruktury do dystrybucji zezwoleń uprawniających do przekroczenia granicy dla firm wykonujących międzynarodowy transport drogowy (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.402).

GSPD jest otwarte na wszelkie propozycje i oferty z Państwa strony dotyczące działania firm transportowych na naszym rynku oraz serdecznie zaprasza Państwa do współpracy.