O GSPD

O GSPD

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych powstało w 2003 roku z inicjatywy Komitetu Założycielskiego składającego się z 17 założycieli, gdzie w początkowym okresie funkcjonowania 34 podmioty zadeklarowały chęć przystąpienia do organizacji. W wskazanym okresie polscy przewoźnicy byli zobowiązani posiadać zezwolenia na przekroczenie granicy do wszystkich państw Unii Europejskiej i poza UE.

 

W obecnym czasie posiadanie koncesji na transport międzynarodowy z zakresem obszaru „ WSZYSTKIE KRAJE „ było naprawdę rarytasem , ponieważ ilość koncesji w obiegu była reglamentowana i kształtowała się na poziomie 34 000 w Polsce. Jedyną możliwością uzyskania koncesji międzynarodowej było nabycie spółki posiadającej uprawnienia i zrzeczenie się podmiotu praw do koncesji. W obiegu pozostawały dostępne tak zwane pakiety licencji międzynarodowej, gdzie były dostępne tylko państwa Europy Wschodniej i Azji – do dziś pamiętam posiadały nazwę ”PDR” czyli np. Ukraina, Białoruś , Federacja Rosyjska, Litwa , Łotwa i Estonia i tylko w takim zakresie przewoźnik mógł wykonywać zlecenia transportowe oczywiście posiadając do tych krajów jednorazowe zezwolenia.

 

Część firm wyspecjalizowała się w transportach wschodnich i jedna z nich ze Śląska wykonywała transporty do Kazachstanu, co na tamte czasy było nie lada wyczynem. Transporty były realizowane pod zamknięciem celnym TIR i wtedy uzyskanie gwarancji celnej wyznaczało markę danej firmy. Zezwolenia na przekroczenie granicy były limitowanie i podmioty posiadających pojazdy euro 3 mogły wykonać 4 trasy miesięcznie do Niemiec - co w dzisiejszych czasach jest nie do wyobrażenia, aby wykonać transport do Hiszpanii należało posiadać zezwolenia wszystkich krajów po drodze i oczywiście były to zezwolenia jednorazowe. Należy wspomnieć , ze w tamtych czasach nie było mowy o czasie pracy i jazdy kierowcy i wiele przepisów po prostu nie istniało , co sprawiało, ze polscy przedsiębiorcy byli bardzo konkurencyjni w swoim zawodzie.

 

Wejście w życie Ustawy o transporcie drogowym w dniu 01.09.2001 było czymś w rodzaju „ spadnięciem gromu z jasnego nieba” dla transportowców , bowiem wprowadzało przepisy w zakresie certyfikacji i obligowało do zdania państwowego egzaminu Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie krajowym i międzynarodowym w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie Ponadto powołano organ kontrolny w zakresie wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego – Inspekcje Transportu Drogowego. Zadaniem służb kontrolnych było uregulowanie rynku i ochrona polskich przewoźników, co w późniejszych latach skutkowało poprawą konkurencyjności przedsiębiorców. O ile transport międzynarodowy był uregulowany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku w zakresie warunków wykonywania międzynarodowego transportu drogowego , która zawierała 3 strony , tak dla transportu krajowego wejście w życie wielostronicowego aktu prawnego było ciężkim wyzwaniem.

 

Jedną z ciekawostek dotyczących możliwości wykonywania transportu międzynarodowego było posiadanie udokumentowanej 3 letniej praktyki w zakresie prowadzenia krajowego transportu pojazdami samochodowymi lub rocznej praktyki w wykonywaniu międzynarodowego transportu- jak widzimy dostęp do rynku i zawodu był bardzo ograniczony. W takich okolicznościach rozwijał się transport drogowy , nikt wtedy nawet nie marzył, że po wejściu Polski do UE polski transport zawładnie rynkami Unii Europejskiej. W takich uwarunkowaniach również rozwijało się Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, gdzie rosły nowe pokolenia i przybywało pojazdów, jak również zmieniało się otoczenie polityczne i gospodarcze w funkcjonowaniu transportu międzynarodowego. W 2003 roku ówczesne Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej upoważniło naszą organizacje do dystrybucji zezwoleń uprawniających do przekroczenia granicy dla firm wykonujących transport międzynarodowy, co obecnie nadal jest wymagane dla transportu poza teren Unii Europejskiej. Takie uprawnienia obecnie posiada tylko kilka organizacji w Polsce zrzeszających przewoźników międzynarodowych. Z perspektywy zawodowej mogę stwierdzić ,ze przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w międzynarodowym transporcie drogowym spowodowało znalezienie się naszej branży w nowej perspektywie gospodarczej, która stała się szansą rozwoju dla polskich przedsiębiorców. Rolą stowarzyszenia było usprawnienie działalności firmom transportowym w dobie ciągłych zmian w ustawodawstwie przepisów dotyczących tej branży oraz wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia tej działalności.

 

Aktualnie Stowarzyszenie współpracuje w ramach zespołów doradczych z Inspekcją Transportu Drogowego, Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego , Krajową Administracją Skarbową oraz Państwową Inspekcją Pracy. Od 2023 roku jesteśmy członkami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, za pośrednictwem którego dostarczamy Państwu informacje w zakresie zabezpieczenia celnego – karnet TIR oraz wspólnej procedury tranzytu, projektów ustaw i obowiązujących aktów prawnych, jak również bierzemy czynny udział w pracach komisji ds. transportu i spedycji oraz uczestniczymy w pracach Zespołu Konsultacyjnego przy Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach. Współpracujemy z kancelariami prawnymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

 

Dedykujemy Państwu szereg usług, gdzie wynegocjowaliśmy promocyjne ceny dla członków Stowarzyszenia m.in. specjalną ofertę w zakresie zakupu paliwa w atrakcyjnej cenie, zabezpieczenie finansowe do zezwolenia w kraju czy licencji międzynarodowej , ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym a także zwrot Vat z zagranicy w terminie 14 dni. Stowarzyszenie również oferuję usługę rozliczeń kierowców w aspekcie obowiązującej płacy minimalnej w przewozach cross trade i kabotaż zgodnie z przepisami Pakietu Mobilności.

 

Cyklicznie organizujemy szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów dla przedsiębiorców transportowych oraz kierowców. Przedstawiciele GSPD czynnie uczestniczą w pracach Komisji egzaminacyjnej przy Instytucie Transportu Samochodowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Na podstawie Ustawy o transporcie drogowym Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych może wystawić opinie na temat funkcjonowania firmy transportowej – członka Stowarzyszenia, która pozytywnie wpływa na dobra reputację przewoźnika i zapobiega cofnięciu uprawnień transportowych na skutek popełnionych naruszeń przez kierowców, reasumując warto być członkiem Stowarzyszenia.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Prezes Zarządu

Kornelia Lewandowska

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA