Zostań Członkiem

Korzyści z dołączenia do GSPD

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych wspiera rozwój swoich członków poprzez realizacje na ich rzecz kompleksowych usług konsultacyjno – doradczych i szkoleniowych jak również innych inicjatyw zgłaszanych na potrzeby zmian przepisów.

 

Reprezentacja

1. Mozliwość czynnego brania udziału w kształtowaniu polityki transportowej na podstawie zgłaszanych propozycji zmian w ustawodawstwie ITD. , WITD, KAS , PIP.

2. Dostęp do projektowanych zmian w zakresie wykonywania działalności transportowej.

3. Reprezentacja podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.

4. Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

5. Reprezentacja podczas weryfikacji wykonywania transportu cross trade i kabotaż przez Urząd ds. pracy w Bratysławie.

6. Reprezentacja podczas kontroli płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej.

 

Konsultacje

1. Komleksowa obsługa prawna przy starcie- rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie licencjonowanej działalności w zakresie transportu towarów i osób.

2. Możliwość zgłoszenia zmian w zakresie nazwy przedsiębiorstwa, zmiany sposobu reprezentacji zmiany pojazdów , zmiany prawa dysponowania , wymiany pojazdu w wykazie pojazdów , zawieszenia pojazdu do czasu zakupu następnego pojazdu.

3. Doradztwo w zakresie zmian m.in. przekształcenie z osoby fizycznej, przekształcenie spółki , połączenie spółek , podział , nabycie uprawnie w postępowaniu spadkowym.

4. Bezpłatna konsultacja dotycząca warunków wykonywania transportu drogowego w kraju i za granicą.

5. Mozliwość czynnego brania udziału w kształtowaniu polityki transportowej na podstawie zgłaszanych propozycji zmian w ustawodawstwie ITD. , WITD, KAS , PIP.

6. Dostęp do projektowanych zmian w zakresie wykonywania działalności transportowej.

7. Mozliwosc konsultacji danego problemu z specjalistą w danej dziedzinie.

8. Konsultacje dotyczące spełnienia warunku bazy eksploatacyjnej firmy.

9. Doradztwo w spełnieniu warunku zabezpieczenia finansowego do licencji.

10. Porady w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych ADR.

11. Informacje w zakresie obowiązkowych sprawozdań o zatrudnionych pracownikach.

12. Doradztwo w podjęciu decyzji o zatrudnieniu osoby zarządzającej w transporcie krajowym i międzynarodowym.

13. Konsultacje dotyczące zatrudnienia kierowcy spoza Schengen np. Filipiny, Indie.

 

Oferta zakupu w promocyjnych cenach

1. Możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków zakupu oferty GSPD:

- Paliwo,

- Ubezpieczenia OC komunikacyjne, OC flota, AC, OCP krajowe i zagraniczne

- Urządzenia do opłat drogowych na terenie Unii Europejskiej

- Zwrot vat z zagranicy

- GPS

- Inne produkty

 

Wsparcie merytoryczne w uzyskaniu:

- Karnet TIR

- Świadectwo uznania celnego

- Gwarancje tranzytowe T1 i T2

- Karnet ATA

- Wizy do Turcji

- Wizy do Wielkiej Brytanii dla kierowców spoza UE

 

Transport międzynarodowy – zezwolenia

1Dystrybucja zezwoleń zagranicznych na przekroczenie granicy - wsparcie przy wykonywaniu przewozów bilateralnych.

2. Mozliwośc poboru w siedzibie Stowarzyszenia zezwoleń zagranicznych wymaganych przy przekraczaniu granicy np. Serbia, Turcja-kr3, Czarnogóra , Bośnia i Hercegowina i inne.

3. Procedura uzyskania rocznych zezwoleń EKMT/CEMT.

4. Objaśnienie wykonywania transportu pasażerskiego osób wahadłowe i okazjonalne

- Formularz Jazd

- Umowa Interbus

 

Wsparcie przy zatrudnieniu i prowadzenie ewidencji i płacy Pakiet Mobilności

1. Bezpłatna konsultacja w zakresie przepisów socjalnych dotyczących Pakietu Mobilności i sposobu rozliczeń z kierowcą.

2. Wsparcie przy wyborze rodzaju umowy w zakresie zatrudnienia kierowcy - zatrudnienie obcokrajowca.

3. Wsparcie podczas rejestracji pracowników w IMI.

4. Porady dotyczące sposobu rozliczenia wynagrodzenia.

5. Prowadzenie ewidencji i płacy minimalnej na terenie Unii Europejskiej.

6. Procedura uzyskania kodu 95 na terenie Unii Europejskiej.

7. Informacje w zakresie wykonywania transportu w poszczególnych państwach.

8. Wymagane dokumenty dla przedsiębiorcy podczas transportu do poszczególnych państw.

9. Wymagane dokumenty dla kierowcy podczas transportu i kontroli w poszczególnych państwach.

 

Szkolenia

1. Szkolenie na Certyfikat kompetencji Zawodowych rzeczy/osób.

2. Szkolenie – Dobra reputacja firmy i osoby zarządzającej na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

3. Szkolenie z czasu pracy kierowcy.

4. Szkolenie z obsługi tachografu i wpisy manualne.

5. Szkolenia z zakresu korzystnych warunków zawarcia polisy OCP w ruchu krajowym.

6. Szkolenia w zakresie atrakcyjnych warunków zawarcia policy OCP w ruchu zagranicznym – pułapki i konkrety.

7. Udział w szkoleniach ON LINE z profesjonalnymi wykładowcami.

 

Pakiet innowacji

1. Dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych – wykorzystanie sztucznej inteligencji.

 

Stały kontakt

Bieżące dostarczanie informacji transportowych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy - newsletter.

 

Wizerunek

1. Udział w branżowych szkoleniach.

2. Udział w wydarzeniach gospodarczych: targi, konferencje, kongresy.

3. Bezpłatne zamieszczenie Logo na stronie GSPD w zakładce Członkowie.

4. Promocja Państwa wydarzeń.

 

Kliknij i dowiedz się jak zostać członkiem GSPD

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA