Współpraca

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce od 2003 roku – największej organizacji w branży transportu drogowego powstałej w 1957 roku.

www.zmpd.pl

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA