Zezwolenia

Zezwolenia jednorazowe

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych została upoważniona decyzja administracyjną przez Ministerstwo infrastruktury do dystrybucji zezwoleń uprawniających do przekroczenia granicy dla firm wykonujących międzynarodowy transport drogowy ( Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.402). Stowarzyszenie zaopatrza członków w wymagane papiery wartościowe potrzebne na przekroczenie granicy do państw Unii Europejskiej oraz państw poza Unią Europejską. Dany rodzaj zezwolenia zależy od miejsca załadunku , certyfikatu pochodzenia towaru oraz przebiegu trasy i ostatecznie miejsca rozładunku towaru.

 

Zanim podejmiesz zlecenie z załadunkiem kraju poza Polską i rozładunkiem poza Polską – zapoznaj się z wymogami prawnymi tego transportu , nie narażaj swojej firmy na bardzo wysokie kary.

W Polsce brak odpowiedniego zezwolenia wg taryfikatora Ustawy o transporcie drogowym to 12.000 zl , w krajach Unii Europejskiej 1000 EURO plus zarekwirowanie towaru i pojazdu wraz z zatrzymaniem pojazdu i towaru na parkingu strzeżonym, w konsekwencji wymagany przeładunek towaru do pojazdu, który posiada odpowiednie uprawnienia plus pełna weryfikacja firmy i kierowcy , czy posiadają stosowne dokumenty do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

 

Zanim podejmiesz zlecenie - skonsultuj wymogi wykonania usługi ze Stowarzyszeniem

W krajach poza Unią Europejską brak odpowiedniego zezwolenia powoduje nieco wyższe restrykcje – mi.in Rozprawa sądowa w trybie przyspieszonym , – kara – i zakaz wjazdu na określony termin., brak możliwości realizacji odprawy celnej plus kary za brak realizacji transportu zez strony zlecającego. Na podstawie umów dwustronnych i tranzytowych Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zabezpiecza swoich członków w następujące zezwolenia do krajów:

 

Albania

ogólne

Armenia

ogólne

Azerbejdżan

ogólne min. EURO 4

Azerbejdżan

kr-3 min. EURO 4

Bośnia i Hercegowina

kr-3

Bośnia i Hercegowina

ogólne

Bułgaria

kr-3

Czarnogóra

kr-3

Czarnogóra

ogólne

Chorwacja

kr-3

Czechy

kr-3

Estonia

kr-3

Finlandia

kr-3

Gruzja

kr-3

Gruzja

ogólne

Kazachstan

kr-3

Kazachstan

ogólne

Kirgistan

kr-3

Kirgistan

ogólne

Litwa

kr-3

Łotwa

kr-3

Macedonia

kr-3

Maroko

ogólne

Mołdawia

kr-3

Mołdawia

ogólne

Mongolia

kr-3

Mongolia

ogólne

Norwegia

kr-3

Rosja

kr-3

Rosja

ogólne

Rumunia

kr-3

Serbia

ogólne

Serbia

kr-3

Szwecja

kr-3 EURO 0

Szwecja

kr-3 EURO 1

Słowacja

kr-3

Tadżykistan

ogólne

Tadżykistan

kr-3

Turcja

tranzyt

Turcja

wjazd na pusto lub kr-3

Uzbekistan

ogólne

Uzbekistan

dwustronne/tranzytowe

Węgry

kr-3 EURO 3

Węgry

kr-3 min. EURO 5

Węgry

kr-3 EURO 6

 

Celem otrzymania informacji w sprawie wymaganego zezwolenia na dany transport prosimy o kontakt z działem zezwoleń pod nr tel: 510-105-260 lub email: biuro@gspd.pl

W zakresie odbioru zezwoleń należy ustalić telefoniczne termin odbioru papierów wartościowych.

 

 

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA