Zostań Członkiem

Zostań Członkiem

Zostań członkiem Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

 

Krok1. 

Przeczytaj statut.

 

Krok 2.

Sprawdź zakres naszych usług.

 

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy usługi w zakresie:

 • kompleksowa obsługa prawna związana z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji dotyczącej międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób dla busów od 2501 dmc do 3500 dmc i pojazdów od 3500 dmc oraz autobusów

 • obsługa prawna zgłaszania zmian do licencji międzynarodowej

 • udzielanie informacji w zakresie zatrudniania kierowców spoza UE – obsługa prawna uzyskania świadectwa kierowcy, wiza , pozwolenie na pracę

 • obsługa prawna delegowania kierowców System IMI

 • analiza czasu pracy kierowcy i obliczanie wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego I Państwowej Inspekcji Pracy Pakiet Mobilności

 • rozliczanie cross trade i kabotażu

 • ubezpieczenie do licencji

 • wydanie opinii o dobrej reputacji przewoźnika do GITD

 • dystrybucja zezwoleń zagranicznych dla przewozów międzynarodowych z przekroczeniem granicy UE m.in. Serbia, Turcja, Maroko

 • udzielanie informacji na temat uzyskania zezwoleń stałych EKMT

 • obsługa wniosków w zakresie uzyskania certyfikatu S dla pojazdu i naczepy

 • kompleksowa obsługa wniosków o uzyskanie zaświadczenia wymaganego przy wykonywaniu transportu międzynarodowego na potrzeby własne oraz zgłaszania zmian do zaświadczenia

 • sprzedaż Formularzy Podróży UE i INTERBUS dla międzynarodowego transportu osób

 • sprzedaż świadectw uznania celnego

 • ubezpieczenie komunikacyjne OC oraz odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego OCP

 • prowadzenie kursu do uzyskania Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla osób zarządzających transportem w zakresie transportu i spedycji, pośrednictwa osób

 • zwrot zagranicznego podatku VAT z UE w terminie 14 dni

 • uzyskanie informacji na temat Karnetu TIR, ATA, zabezpieczeń celnych T1,T2

 • udzielanie pomocy i informacji stowarzyszonym firmom w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób i rzeczy

 • dostęp do specjalnej oferty paliwowej – zakup oleju napędowego poniżej ceny SPOT

 • organizacja profesjonalnych szkoleń, seminariów dotyczących transportu drogowego prowadzonych przez specjalistów ITD, KAS, PIP

 • wizy do Turcji

 • udzielanie informacji w zakresie zatrudniania pracowników spoza UE – obsługa prawna uzyskania świadectwa kierowcy, wiza , pozwolenie na pracę


Organizacja została upoważniona decyzją administracyjną przez Ministerstwo Infrastruktury do dystrybucji zezwoleń uprawniających do przekroczenia granicy dla firm wykonujących międzynarodowy transport drogowy (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.402).

 

Krok 3.

Wypełnij deklaracje i oświadczenia.

 

Krok 4.

Prześlij dokumenty.

 

Przyjęcie w poczet członków Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych następuje na podstawie decyzji Zarządu po weryfikacji dokumentów.

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA