Zezwolenia

Certyfikaty dla zezwoleń EKMT CEMT

Wykonując transport na podstawie zezwolenia EKMT CEMT jesteś zobowiązany posiadać ważny Certyfikat bezpieczeństwa i ekologii. Jest to Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i warunków dopuszczenia do ruchu – wymogi techniczne , poziom emisji spalin , hałasu i dla ekologii: „EURO IV”, „EURO V”, „EEV”, „EURO VI”

Certyfikat jest wydawany na okres jednego roku.

Brak posiadania ważnego dokumentu zgodnie z taryfikatorem Ustawy o transporcie drogowym wynosi 12.000 zł.
 

Naczepa/Przyczepa, za pomocą której transportujemy towar na podstawie wykorzystywania zezwolenia EKMT CEMT , również musi spełniać wymogi bezpieczeństwa posiadając ważne badania techniczne oraz Certyfikat potwierdzającego spełnienie przez przyczepę / naczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

Certyfikat jest wydawany na okres jednego roku.

Brak posiadanego ważnego dokumentu zgodnie z taryfikatorem Ustawy o transporcie drogowym wynosi 12.000 zł

 

Celem weryfikacji certyfikatów zadzwoń i sprawdź, czy prawidłowo wykonujesz transport międzynarodowy.

 

 

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA