Licencje

Licencja ciężarowe rzeczy UE

Kompleksowa obsługa prawna związana z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji dotyczącej międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy dla pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 dmc.

 

Ustawa o transporcie drogowym z 01.09.2001 wprowadziła szereg wymogów w zakresie prowadzenia działalności transportowej m.in. obowiązek uzyskania zezwolenia na transport krajowy dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 dmc chcących wykonywać zarobkowo przewozy na terenie kraju. Ustawa wprowadziła obowiązek posiadania licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego , które chcą wykonywać zarobkowy transport międzynarodowy, a co za tym przedsiębiorcy muszą legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, spełnić wymogi dobrej reputacji oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd oraz 5000 euro na każdy następny pojazd lub przedłożyć sprawozdanie finansowe lub posiadać gwarancje bankową.

 

Każdy kierowca musi posiadać przy sobie wypis z licencji UE w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu rzeczy lub wypis z zezwolenia podczas wykonywania transportu krajowego. Ustawa zabrania wykonywanie przewozu pojazdami niezgłoszonymi do licencji. W razie zmian numerów rejestracyjnych przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizowania zmian. Ponadto przewoźnik musi  posiadać bazę eksploatacyjną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej spełniająca wymogi Ustawy o transporcie drogowym.

 

Jeżeli kierowca nie jest obywatelem Unii Europejskiej ani Europejskiego  Obszaru Gospodarczego – EFTA – zobowiązany jest posiadać świadectwo kierowcy. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest   w podróży służbowej , a co zatem nie można wypłacić z tego tytułu delegacji zagranicznych i ryczałtów za nocleg. Zgodnie z Pakietem Mobilności należy prowadzić ewidencję pracy i obliczać ulgi w przewozach tranzytowych i bilateralnych. Przy transportach na terenie UE obejmujących przewozy cross trade i kabotaż należy prowadzić ewidencję , obliczać ulgi oraz wypłacać płacę minimalną określaną w przepisach szczegółowych.

Brak posiadania licencji skutkuje karą wg taryfikatora 12 000 zł .

 

 

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy dla pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 dmc ?

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać m in:

1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych ( własny lub obcy )

2. Wymóg dobrej reputacji ( niekaralność z Sądu )

3. Zabezpieczenie finansowe

– na pierwszy pojazd 9000 euro

– na każdy następny pojazd 5000 euro

4. Prawo dysponowania pojazdem

5. Prawo dysponowania bazą eksploatacyjną na 1/3 pojazdów wykorzystywanych do transportu

 

 

Jaki jest koszt licencji na pojazd ciężarowy powyżej 3,5 dmc ?

 

Opłata administracyjna na 5 lat  w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wynosi:

– Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000.00 zł

– Licencja wspólnotowa ciężarowe powyżej 3,5 dmc UE transport towarów – 4000.00 zł

– Wypis z licencji ciężarowy powyżej 3,5 dmc UE – 440.00 zł zł

 

 

Jakie inne wnioski realizujemy w obsłudze pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 dmc ?

 

- postępowanie administracyjne w zakresie kontroli

- spełnienie warunku dobrej reputacji

- zamiana danych adresu lub nazwy firmy

- zakup spółki z uprawnieniami

- zagubienie zezwolenia, licencji, wypisu

- zmiany w składzie osobowym firmy

- przeniesienie uprawnień z uwagi na podział, połączenie lub przekształcenie firmy

- przejecie uprawnień w przypadku śmierci posiadacza uprawnień na 18 miesięcy

- przejęcie uprawnie w procedurze zarządca sukcesyjny

- zmiany osoby zarządzającej z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych

- zmiany adresu bazy eksploatacyjnej

- w zakresie uzyskania dodatkowego wypisu z licencji UE

- rozszerzenia wykazu pojazdów w licencji UE bez wypisu

- zawieszenia wypisu z licencji UE w przypadku sprzedaży pojazdu

- zmian prawa dysponowania pojazdem

- wydłużenie prawa dysponowania pojazdem

- wykup pojazdu z leasingu/kredytu

- zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu

- wprowadzenia nowego pojazdu do licencji UE

- zgłoszenia ilości zatrudnionych pracowników w firmie transportowej

- zgłoszenia średniej arytmetycznej za dany rok kalendarzowy

 

Całą procedurę administracyjną załatwimy w Twoim Imieniu, a licencje otrzymasz kurierem do biura.

 

 

Co można u nas uzyskać?

 

– kompleksową obsługę prawną dotyczącą otrzymania licencji na transport międzynarodowy oraz informacje w jaki sposób możecie wykonywać przewozy na terenie Unii Europejskiej zgodnie z zasadami Pakietu Mobilności

– kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych – ON LINE/stacjonarnie oraz procedura egzaminu w ITS

– porady w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

– porady w zakresie dobrej reputacji oraz opinię dla firmy członkowskiej i certyfikat dla zarządzającego transportem

- szkolenie z dobrej reputacji

- szkolenie z czasu pracy kierowcy

- szkolenie z obsługi tachografu

- szkolenie z zakresu zezwolenia międzynarodowe na transport towarów

- szkolenie z zakresu OCP przewoźnika ( prawo przewozowe i konwencja CMR )

- szkolenie strefy ekologiczne w transporcie międzynarodowym

– ubezpieczenie do licencji

- ubezpieczenie OCP przewoźnika w transporcie krajowymi i międzynarodowym

- ubezpieczenie spedytora

- ubezpieczenie kabotażu

- ubezpieczenie komunikacyjne

- ubezpieczenie Auto casco

- ubezpieczenie zawodowe podczas realizacji transportu

- ubezpieczenie turystyczne

 

Naszą wizytówką jest doświadczenie w obsłudze firma transportowych od 2003 – członków naszego Stowarzyszenia. Zdaj z nami Certyfikat Kompetencji Zawodowych , uczymy jak prowadzić firmę transportową i proponujemy szereg korzystnych rozwiązań dla Państwa firmy w trakcie prowadzenia działalności.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń:

 

tel. 510 105 250

tel. 510 105 260

tel. 508 370 770

lub napisz email: biuro@gspd.pl

 

ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY

 

 

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA