Licencje

Licencja UE Busy

Kompleksowa obsługa prawna związana z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji dotyczącej międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy dla busów od 2,5 do 3,5 dmc

 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym uchwalona przez Sejm 26.01.2022 wprowadziła szereg zmian w zakresie prowadzenia działalności transportowej m.in. obowiązek uzyskania licencji na transport międzynarodowy towarów  dla pojazdów  od 2, 5 do 3, 5 tony dmc. Ustawa wprowadza obowiązek posiadania licencji od 22 maja 2022 roku dla podmiotów, które wykonują transport międzynarodowy, a co za tym przedsiębiorcy muszą legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, spełnić wymogi dobrej reputacji oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny pojazd lub przedłożyć sprawozdanie finansowe lub posiadać gwarancje bankową.

 

Każdy kierowca  musi posiadać przy sobie wypis z licencji w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu rzeczy. Ustawa zabrania wykonywanie przewozu pojazdami niezgłoszonymi do licencji. W razie zmian numerów rejestracyjnych przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizowania zmian. Ponadto przewoźnik musi  posiadać bazę eksploatacyjną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej spełniająca wymogi Ustawy o transporcie drogowym.

 

Jeżeli kierowca nie jest obywatelem Unii Europejskiej ani Europejskiego  Obszaru Gospodarczego – EFTA – zobowiązany jest posiadać świadectwo kierowcy. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie  w podróży służbowej , a co zatem nie będzie można wypłacić z tego tytułu delegacji zagranicznych i ryczałtów za nocleg.

 

Brak posiadania licencji skutkuje karą wg taryfikatora 12 000 zł.

Obecnie takie pojazdy były zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na transport międzynarodowy.

 

 

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy dla busa?

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać:

1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych ( własny lub obcy )

2. Wymóg dobrej reputacji ( niekaralność z Sądu )

3. Zabezpieczenie finansowe

– na pierwszy pojazd 1800 euro

– na każdy następny pojazd 900 euro

4. Prawo dysponowania pojazdem

5. Prawo dysponowania bazą eksploatacyjną dla pojazdów wykorzystywanych do transportu

 

 

Jaki jest koszt licencji na busa ?

 

Opłata administracyjna  w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wynosi:

– Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000.00 zł

– Licencja wspólnotowa BUSY UE transport towarów – 4000.00 zł

– Wypis z licencji BUS – 440.00 zł zł

 

 

Co można u nas uzyskać?

 

W naszym biurze uzyskacie Państwo:

– kompleksową obsługę prawną dotyczącą otrzymania licencji na transport międzynarodowy oraz informacje w jaki sposób możecie wykonywać przewozy na terenie Unii Europejskiej zgodnie z zasadami Pakietu Mobilności

– kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych – ON LINE/stacjonarnie oraz procedura egzaminu w ITS

– porady w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

– porady w zakresie dobrej reputacji oraz opinię dla firmy członkowskiej i certyfikat dla zarządzającego transportem

- szkolenie z dobrej reputacji

- szkolenie z czasu pracy kierowcy

- szkolenie z obsługi tachografu

- szkolenie z zakresu zezwolenia międzynarodowe na transport towarów

- szkolenie z zakresu OCP przewoźnika ( prawo przewozowe i konwencja CMR )

- szkolenie strefy ekologiczne w transporcie międzynarodowym

– ubezpieczenie do licencji

- ubezpieczenie OCP przewoźnika w transporcie krajowymi i międzynarodowym

- ubezpieczenie spedytora

- ubezpieczenie kabotażu

- ubezpieczenie komunikacyjne

- ubezpieczenie Auto casco

- ubezpieczenie zawodowe podczas realizacji transportu

- ubezpieczenie turystyczne

 

 

Jakie inne wnioski realizujemy w obsłudze busów ?

 

- postępowanie administracyjne w zakresie kontroli

- spełnienie warunku dobrej reputacji

- zamiana danych adresu lub nazwy firmy

- zakup spółki z uprawnieniami

- zagubienie zezwolenia, licencji, wypisu

- zmiany w składzie osobowym firmy

- przeniesienie uprawnień z uwagi na podział, połączenie lub przekształcenie firmy

- przejecie uprawnień w przypadku śmierci posiadacza uprawnień na 18 miesięcy

- przejęcie uprawnie w procedurze zarządca sukcesyjny

- zmiany osoby zarządzającej z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych

- zmiany adresu bazy eksploatacyjnej

- w zakresie uzyskania dodatkowego wypisu z licencji UE

- rozszerzenia wykazu pojazdów w licencji UE bez wypisu

- zawieszenia wypisu z licencji UE w przypadku sprzedaży pojazdu

- zmian prawa dysponowania pojazdem

- wydłużenie prawa dysponowania pojazdem

- wykup z leasingu/kredytu

- zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu

- wprowadzenia nowego pojazdu do licencji UE

- zgłoszenia ilości zatrudnionych pracowników w firmie transportowej

- zgłoszenia średniej arytmetycznej za dany rok kalendarzowy

 

Całą procedurę administracyjną załatwimy w Twoim Imieniu, a licencje otrzymasz kurierem do biura.

 

Naszą wizytówką jest doświadczenie w obsłudze firma transportowych od 2003 – członków naszego Stowarzyszenia. Zdaj z nami Certyfikat Kompetencji Zawodowych , Uczymy jak prowadzić firmę transportową i proponujemy szereg korzystnych rozwiązań dla Państwa firmy w trakcie prowadzenia działalności.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń:

tel. 510 105 250

tel. 510 105 260

tel. 508 370 770

lub napisz email: biuro@gspd.pl

 

ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY

 

 

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA