Zezwolenia

Zezwolenia EKMT CEMT

Zezwolenie EKMT CEMT to rodzaj zezwolenia wykorzystywany do przewozów wielostronnych i wielokrotnych w krajach Unii Europejskiej oraz krajach EFTA i poza Unia Europejską. Wielokrotne korzystanie z tego zezwolenia pozwala na wykonanie nieograniczonej ilości przewozów pomiędzy krajami , które są sygnatariuszami Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu a obecnie International Transport Forum.

 

Zezwolenie wraz z karnetem jest przyznawanie na firmę transportową po spełnieniu odpowiednich warunków. Dokument jest wydawany pod koniec roku kalendarzowego z terminem ważności na pełny rok do 31.12 roku następnego. W trakcie wykonywania transportu zezwolenie musi znajdować się w pojeździe od początku załadunku do powrotu do kraju macierzystego aż do rozładunku.

 

Przykładowe relacje wykonywane na podstawie EKMT CEMT
 

1. załadunek Słowacja – rozładunek Serbia

2. załadunek Węgry – rozładunek Bośnia i Hercegowina

3. załadunel Czechy – rozładunek Turcja

4. załadunek Austria – rozładunek Mołdawia

 

Pojazd oraz naczepa/przyczepa, który realizuje transport musi spełniać odpowiednie normy ekologii i bezpieczeństwa posiadające ważne badania techniczne oraz:

1. Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i warunków dopuszczenia do ruchu – wymogi techniczne , poziom emisji spalin , hałasu i dla ekologii: „EURO IV”, „EURO V”, „EEV”, „EURO VI”

2. Certyfikat potwierdzającego spełnienie przez przyczepę / naczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA