Licencje

Licencja transport osób UE

Kompleksowa obsługa prawna związana z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji dotyczącej międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy dla autokaru/autobusu.

 

Ustawa o transporcie drogowym z 01.09.2001 wprowadziła szereg wymogów w zakresie prowadzenia działalności transportowej osób m.in. obowiązek uzyskania zezwolenia na transport krajowy dla autokaru/autobusu chcących wykonywać zarobkowo przewozy osób na terenie kraju. Ustawa wprowadziła obowiązek posiadania licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego osób , które chcą wykonywać zarobkowy transport międzynarodowy osób , a co za tym przedsiębiorcy muszą legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w transporcie osób , spełnić wymogi dobrej reputacji oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd oraz 5000 euro na każdy następny pojazd lub przedłożyć sprawozdanie finansowe lub posiadać gwarancje bankową. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie wypis z licencji UE w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu osób lub wypis z zezwolenia podczas wykonywania transportu krajowego na transport osób.

 

Ustawa zabrania wykonywanie przewozu pojazdami niezgłoszonymi do licencji. W razie zmian numerów rejestracyjnych autokaru/autobusu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizowania zmian. Ponadto przewoźnik musi  posiadać bazę eksploatacyjną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej spełniająca wymogi Ustawy o transporcie drogowym. Jeżeli kierowca nie jest obywatelem Unii Europejskiej ani Europejskiego  Obszaru Gospodarczego – EFTA – zobowiązany jest posiadać świadectwo kierowcy. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest   w podróży służbowej , a co zatem nie można wypłacić z tego tytułu delegacji zagranicznych i ryczałtów za nocleg. Zgodnie z Pakietem Mobilności należy prowadzić ewidencję pracy i obliczać ulgi w przewozach tranzytowych i bilateralnych. Przy transportach na terenie UE obejmujących przewozy cross trade i kabotaż należy prowadzić ewidencję , obliczać ulgi oraz wypłacać płacę minimalną określaną w przepisach szczegółowych.

Brak posiadania licencji skutkuje karą wg taryfikatora 12 000 zł .

 

 

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy dla autokaru/autobusu ?

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać m in:

1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie osób krajowy lub międzynarodowy ( własny lub obcy )

2. Wymóg dobrej reputacji ( niekaralność z Sądu )

3. Zabezpieczenie finansowe

– na pierwszy pojazd 9000 euro

– na każdy następny pojazd 5000 euro

4. Prawo dysponowania atokarem/autobusem

5. Prawo dysponowania bazą eksploatacyjną na 1/3 pojazdów wykorzystywanych do transportu

 

 

Jaki jest koszt licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego osób ?

 

Opłata administracyjna  w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wynosi:

– Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000.00 zł

– Licencja wspólnotowa Autokar/Autobus UE transport towarów – 3600.00 zł

– Wypis z licencji UE Autokar/ Autobus – 396.00 zł

 

 

Jakie inne wnioski realizujemy w obsłudze autokarów/ autobusów ?

 

- postępowanie administracyjne w zakresie kontroli

- spełnienie warunku dobrej reputacji

- zamiana danych adresu lub nazwy firmy

- zakup spółki z uprawnieniami

- zagubienie zezwolenia, licencji, wypisu

- zmiany w składzie osobowym firmy

- przeniesienie uprawnień z uwagi na podział, połączenie lub przekształcenie firmy

- przejecie uprawnień w przypadku śmierci posiadacza uprawnień na 18 miesięcy

- przejęcie uprawnie w procedurze zarządca sukcesyjny

- zmiany osoby zarządzającej z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych

- zmiany adresu bazy eksploatacyjnej

- w zakresie uzyskania dodatkowego wypisu z licencji UE

- rozszerzenia wykazu pojazdów w licencji UE bez wypisu

- zawieszenia wypisu z licencji UE w przypadku sprzedaży pojazdu

- zmian prawa dysponowania autokarem / autobusem

- wydłużenie prawa dysponowania autokarem / autobusem

- wykup autokaru/autobusu z leasingu/kredytu

- zmiany numerów rejestracyjnych autokaru/autobusu

- wprowadzenia nowego autokaru/ autobusu do licencji UE

- zgłoszenia ilości zatrudnionych pracowników w firmie transportowej

- zgłoszenia średniej arytmetycznej za dany rok kalendarzowy

 

Całą procedurę administracyjną załatwimy w Twoim Imieniu, a licencje otrzymasz kurierem do biura.

 

 

Co można u nas uzyskać?

 

– kompleksową obsługę prawną dotyczącą otrzymania licencji na transport międzynarodowy osób oraz informacje w jaki sposób możecie wykonywać przewozy na terenie Unii Europejskiej zgodnie z zasadami Pakietu Mobilności

– kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych – ON LINE/stacjonarnie oraz procedura egzaminu w ITS

– porady w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

– porady w zakresie dobrej reputacji oraz opinię dla firmy członkowskiej i certyfikat dla zarządzającego transportem

- szkolenie z dobrej reputacji

- szkolenie z czasu pracy kierowcy

- szkolenie z obsługi tachografu

- szkolenie z zakresu zezwolenia międzynarodowe na transport osób

- szkolenie strefy ekologiczne w transporcie międzynarodowym osób

– ubezpieczenie do licencji

- ubezpieczenie komunikacyjne

- ubezpieczenie Auto casco

- ubezpieczenie zawodowe podczas realizacji transportu

- ubezpieczenie turystyczne

 

Naszą wizytówką jest doświadczenie w obsłudze firma transportowych od 2003 – członków naszego Stowarzyszenia. Zdaj z nami Certyfikat Kompetencji Zawodowych , uczymy jak prowadzić firmę transportową i proponujemy szereg korzystnych rozwiązań dla Państwa firmy w trakcie prowadzenia działalności.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń:

 

tel. 510 105 250

tel. 510 105 260

tel. 508 370 770

lub napisz email: biuro@gspd.pl

 

ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY

 

 

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA